BUBBELKORT  

Att använda i undervisningen

På många skolors begäran omarbetar vi nu korten, så de passar i dagens skola och kan användas både digitalt och analogt. Vi har

också bestämt att ha kvar BUBBELreporter-knapparna. De kan vara bra att använda vid uppdrag utanför klassrummet. Det ger en bra struktur till arbetet.