BUBBELKORT  

Att använda i undervisningen

                                                                    

                                                     Tidigare material


BUBBEL bestod tidigare av kort i olika ämnen fördelade i pärmar för olika årskurser i grundskolan. Likaså fanns en handledning, som vände sig både till elever och lärare.

När man gjort tio uppgifter, så fick man dra ett hemligt uppdrag, som vi kallade BONUS.

Om man gjorde uppdrag utanför klassrummet fick man först planera arbetet och när det blev godkänt fick man låna en BUBBELreporter-knapp, som man skulle bära.

Vi använde oss också av klistermärken, när man gjort sitt bästa och utfört en uppgift. Alla fick på så vis klistermärken alltefter sin förmåga. Det var alltså inte bara de bästa som fick klistermärken.